Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 5/2005(66) maj

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Szymon Matuszewski

Korekta:
Beata Antczak
Zuzanna Zakrzewska
Joanna Kmiecińska-Maciejewska

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski

Rozmiar: 77 bajtówFiltrowanie, kontrola i ochrona sieci

Felieton wstępny

Artykuły

Andrzej Koziara
     Prace nad wdrożeniem procedur zabezpieczających przestrzeganie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz związanych z nią rozporządzeń wykonawczych
Leszek Grocholski, Andrzej Niemiec
     Norma PN I BS 7799-2:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Omówienie
Aneta Drabek, Andrzej Koziara
     Zasady licencjonowania elektronicznych źródeł informacji naukowej a systemy ochrony sieci komputerowych
Andrzej Koziara, Barbara Wróbel
     Koncepcja ochrony sieci i informacji w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego
Mariusz Karbownik
     Bezpieczna sieć komputerowa w nowoczesnej bibliotece na przykładzie Politechniki Świętokrzyskiej
Leszek Grocholski
     Przełom wieków w sieciach a orwellowski rok 1984

Badania, teorie, wizje

Andrzej Drożdż
     Opisywanie filmów w formacie MARC 21 w systemie HORIZON - źródła, metoda, struktura, kontrowersje.
Małgorzata Filipczak
     Polubić klasyków – Ranganathan o pracownikach informacji bibliotecznej i naukowej
Michał Grzywacz, Paweł Marzec, Zbigniew Szałwiński
     Metody oceny jakości zasobów internetowych na przykładzie testu użyteczności serwisu EBIB

Polemiki

Marianna Czapnik
     Sprostowanie

Komunikaty

Bożena Bednarek-Michalska
     Open Access Berlin 3
Ryszard Seroczyński
     Współpraca Biblioteki Publicznej we Włocławku z więzieniem

Warto wiedzieć

Andrzej Koziara
     Technologie się zmieniają ludzie nie. Recenzja książki Kevina Mitnicka Sztuka Podstępu - łamałem ludzi nie hasła


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2005 (66) maj. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2005. - Czasopismo elektroniczne. - Filtrowanie, kontrola i ochrona sieci. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/66/index.php. - ISSN 1507-7187