Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 2/2005(63) luty

Sponsor numeru


ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Beata Antczak
Hanna Kalinowska
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Marek Stepowicz
Łukasz Kaleta
Aleksander Radwański

Rozmiar: 77 bajtówDostęp do informacji

Felieton wstępny

Gdzie można szybko znaleźć rzetelne informacje prawne?
Prezentacja sponsora - WestlawTM International

Artykuły

Bożena Bednarek-Michalska
     Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne?. Trendy światowe a Polska
Bo-Christer Björk
     Open access to scientific publications - an analysis of the barriers to change?
Barbara Niedźwiedzka
     Bezpłatne publikacje naukowe i bezpłatne archiwa naukowe w dziedzinie medycyny
Ewa Kołodzińska
     Informacja o czasopismach elektronicznych w polskich bibliotekach naukowych - stan obecny i perspektywy
Małgorzata Krawczyk
     Rola i funkcjonowanie wymiany publikacji w kształtowaniu księgozbiorów bibliotek naukowych w dobie zachodzących zmian - ankieta
Elizabeth Gadd, Charles Oppenheim, Steve Probets
     Projekt RoMEO : ochrona metadanych w środowisku Open Access
Krzysztof Siewicz
     Prawna ochrona oprogramowania Open Source
Maciej Weryho
     Stań na ramionach gigantów, czyli Google Scholar
Marta Grabowska
     NORMY: rozpowszechniane, udostępniane czy sprzedawane?. Czy instytucja, która normalizuje innych potrafi uporządkować samą siebie?
Agnieszka J. Strojek
     Prawo dostępu do informacji publicznej

Badania, teorie, wizje

Ewa Krol, Marilou Hinchcliff
     Kontrola autorytatywności i wzorcowości danych w Bibliotece Kongresu w Stanach Zjednoczonych
Ewa Bąkowska
     Polskie bibliografie i informatory w Internecie. Spis baz tworzony w Bibliotece Jagiellońskiej
Bożena Smentek
     Historia książek skonfiskowanych w 1960 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie

Komunikaty

Dorota Otwinowska
     Niemieckie serwisy WWW dla bibliotekarzy
Danuta Murzynowska, Joanna Potęga
     Powstanie Styczniowe. Prasa tajna 1861-1864
Aleksander Radwański
     E-Wydawnictwo BUWr

Sprawozdania

Ewa Gryguc
     Konferencja pod znakiem zapytania
Anna Grygorowicz, Elżbieta Kraszewska
     XXIII Konferencja problemowa bibliotek medycznych. Gdańsk, 21-22 czerwca 2004 r.

Dokumenty

     Deklaracja Berlińska w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce
 
     Stanowisko IFLA w sprawie Open Access
 
     Deklaracja w sprawie Bibliotek, Ośrodków Informacji i Wolności Intelektualnej sporządzona w Glasgow

Warto wiedzieć

Peter Suber
     Kalendarium Open Access Initiative


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2005 (63) luty. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2005. - Czasopismo elektroniczne. - Dostęp do informacji. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/63/index.php. - ISSN 1507-7187