Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 10/2004(61) grudzień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Marzena Marcinek

Korekta:
Sylwia Wołek-Biernat
Joanna Kmiecińska
Hanna Kalinowska
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski
Łukasz Kaleta
Marek Stepowicz
Aleksander Radwański

Rozmiar: 77 bajtówRegionalna współpraca bibliotek

Felieton wstępny

Artykuły

Elena Maceviciute
     Być albo nie być razem - czy istnieje wybór?
Artur Paszko
     Kilka refleksji na temat regionalnej i ponadregionalnej współpracy bibliotek
Anita Januszewska
     Współpraca bibliotek naukowych w regionie pomorskim
Mirosława Różycka
     Środowiskowa współpraca bibliotek naukowych Szczecina
Małgorzata Kempa
     Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego - powstanie, zarys działalności, projekty na przyszłość
Ewa Dobrzyńska-Lankosz
     Krakowski Zespół Biblioteczny - 10 lat współpracy
Jadwiga Nowacka
     Współpraca bibliotek pogranicza - specyfika działalności bibliotecznej na przykładzie Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Ewa Grzempa, Janusz Maciej Łokaj
     Porozumienie bibliotek pogranicza. Kalendarium transgranicznej współpracy bibliotek Euroregionu Nysa
Robert B. Hall
     Konsorcjum Bibliotek Naukowych M25 - współpraca bibliotek Anglii południowo-wschodniej
Jüri Järs
     Współpraca estońskich bibliotek naukowych: kwestie integracji i wspólnego korzystania z zasobów
Ainslie Dewe
     Nowa era współpracy bibliotek w Nowej Zelandii

Badania, teorie, wizje

Małgorzata Kisilowska
     Procesy informacyjne w kulturze zjednoczonej Europy
Jadwiga Nowacka
     Regionalizm książki na Suwalszczyźnie

Komunikaty

Barbara Szczepańska
     Wybrane z IFLA Express 8: Ostatni rozdział Buenos Aires

Sprawozdania

Irena Augustynowska
     Obrady V Kongresu Bibliotekarzy Euroregionu Nysa
Angelika Matusiewicz
     Biblioteki w Euroregionie Karpackim
Barbara Szczepańska
     Seminarium EBLIDA w Pradze
Anna Tonakiewicz
     Innowacje w europejskich bibliotekach akademickich: tematy i zagadnienia

Warto wiedzieć

     Źródła w sieci o współpracy (nie tylko regionalnej)


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2004 (61) grudzień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2004. - Czasopismo elektroniczne. - Regionalna współpraca bibliotek. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/61/index.php. - ISSN 1507-7187