Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 9/2004(60) listopad

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz

Korekta:
Beata Antczak
Zuzanna Zakrzewska
Joanna Kmiecińska

Redakcja techniczna:
Łukasz Kaleta
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwański

Rozmiar: 77 bajtówBiblioteki i sponsorzy

Mecenas, sponsor, darczyńca. Felieton

Artykuły

Janusz Kostecki
     Mecenat nad kulturą w Polsce
Kamila Krakowiak
     Sponsoring kultury i sztuki
Małgorzata Sznicer
     Sponsor na Parnasie
Adam Grzegorczyk
     Postawa mediów w promocji sponsorów kultury

Badania, teorie, wizje

Małgorzata Filipczak
     Polubić klasyków - Pracowity brahmin
Małgorzata Serafin
     Opracowanie rzeczowe druków zwartych w NUKat. Współpraca bibliotek w ramach katalogu centralnego

Komunikaty

Michał Stańkowski
     http://www.biblionetka.pl - czyli jak zostać zapalonym czytelnikiem
Dariusz Danilewicz
     Ekonomia w bibliotece
Dagmar Czerniawski
     eSponsor
Krzysztof Marszałek
     Wsparcie bibliotek publicznych przez Ministra Kultury

Sprawozdania

Henryk Hollender
     Droga do Okólnika - sesja naukowa na temat Biblioteki Ordynacji Krasińskich
Barbara Niedźwiedzka
     Reminiscencje z 9th European Conference of Medical and Health Libraries “From Altamira until now – information transference ways”
 
     Relacja z III konferencji “Arts & Business”

Warto wiedzieć

     Wskazówki dla bibliotek publicznych dotyczące sponsoringu, reklamy i marketingu
 
     Źródła w sieci

Prawo

Julian Fercz
     Biblioteki uczelniane w nowych projektach prawa o szkolnictwie wyższym


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 9/2004 (60) listopad. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2004. - Czasopismo elektroniczne. - Biblioteki i sponsorzy. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/60/index.php. - ISSN 1507-7187