Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 7/2004(58) sierpień/wrzesień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Dorota Lipińska

Korekta:
Beata Antczak
Zuzanna Zakrzewska
Joanna Kmiecińska
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański
Szymon Matuszewski
Marek Stepowicz
Łukasz Kaleta

Rozmiar: 77 bajtówJednoosobowe zarządzanie biblioteką

Felieton wstępny

Artykuły

Barbara Szczepańska
     Jednoosobowa biblioteka. Wprowadzenie do tematu
Anna Churska
     O szczęśliwej bibliotece i początkach bibliofilstwa
Jadwiga Dzikowska
     Bibliotekarz „z łapanki”
Jadwiga Staromiejska
     Co bibliotekarz ma w bibliotece?
Beata Paw
     Praca z książką w świetlicy szkoły podstawowej

Badania, teorie, wizje

Penny Garrod
     Książki elektroniczne w bibliotekach brytyjskich: aktualna sytuacja
Teresa Szymorowska
     Program IKONK@ - wstępem do zbudowania sieci bibliotek publicznych
Aleksander Radwański
     Zdetronizowana królowa wieku informacji, czyli rozważania o kondycji informacji naukowej
Mirosława Różycka
     Poziom zadowolenia z usług Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przed i po zmianach lokalowych - porównanie badań ankietowych
Natalia Pamuła-Cieślak
     Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co?

Opinie

Piotr Bierczyński
     Narodowa Strategia Rozwoju Kultury i Narodowy Program Kultury „Promocja Czytelnictwa i Rozwój Sektora Książki” na lata 2004-2013
Barbara Szczepańska
     Public lending rights

Recenzje

Aleksandra Legeżyńska
     MARC21 dla celów bibliograficznych: uwagi na tle publikacji Adaptacja formatu MARC21 dla bibliografii regionalnej

Sprawozdania

Marzena Marcinek
     Bibliotekarze z pięciu kontynentów w Krakowie, czyli o zarządzaniu biblioteką prawie wszystko
Błażej Feret, Czesława Garnysz, Elżbieta Skubała
     „Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej” - konferencja naukowa, zorganizowana przez Bibliotekę Główną Politechniki Łódzkiej
Remigiusz Sapa
     Profesjonalna informacja w Internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna. Kraków 31.05-1.06.2004
Joanna Zoń
     Ogólnopolska Konferencja: Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001. Toruń, 17-18 czerwca 2004

Komunikaty

Danuta Kapela
     Wakacje z biblioteką belgijską
Halina Niemirska
     Biblioteka Instytutu Goethego w Krakowie przedstawia się
Jo Twist
     „Książkowe” roboty w bibliotekach

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy Prawne nr 18

Warto wiedzieć

     Adresy przydatne dla jednoosobowych bibliotek


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2004 (58) sierpień/wrzesień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2004. - Czasopismo elektroniczne. - Jednoosobowe zarządzanie biblioteką. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/58/index.php. - ISSN 1507-7187