Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 6/2004(57) czerwiec/lipiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Beata Antczak
Zuzanna Zakrzewska
Hanna Kalinowska
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański
Łukasz Kaleta
Marek Stepowicz

Rozmiar: 77 bajtówInformacja w sieci

Felieton na wakacje

Artykuły

David Shulenburger
     Komunikacja naukowa nie jest odpadem toksycznym: otrzymane lekcje
Agnieszka Strojek
     Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) w na stronach www bibliotek publicznych: wyniki wstępnego monitoringu
Dagmara Sawicka
     Do Unii przez biblioteczne WWW
Britta Woldering
     Biblioteka Europejska: zintegrowany dostęp do europejskich bibliotek narodowych
Lidia Derfert-Wolf
     Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways

Badania, teorie, wizje

Magdalena Midura
     Kursy na odległość z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Anna Wołodko
     BIBWEB — kurs internetowy dla bibliotekarzy. Doświadczenia pierwszego roku

Sprawozdania

Natalia Krystyna Pamuła
     HTA Information Retrieval & Management & The Invisible Web - warsztaty przedkonferencyjne

Komunikaty

     Statystyki Forum EBIB
Krystyna Wanik
     Co po "dyplomowaniu"?
Bożena Bednarek-Michalska
     Nie taki diabeł straszny – egzamin na bibliotekarza dyplomowanego
Aleksandra Paniewska
     IKONKA na Opolszczyźnie

Warto wiedzieć

Marta Sobieszek
     Co nowego w OCLC?
Bożena Bednarek-Michalska
     OAI – Open Archives Initiative
Lidia Derfert-Wolf
     Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways. Wykaz


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2004 (57) czerwiec/lipiec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2004. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja w sieci. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/57/index.php. - ISSN 1507-7187