Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 1/2004(52)
styczeń

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz

Korekta:
Beata Antczak
Izabella Milewska-Warta
Zuzanna Zakrzewska

Redakcja techniczna:
Łukasz Kaleta
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwański
Marek Stepowicz


Rozmiar: 77 bajtówNiepełnosprawni w bibliotece

Felieton wstępny

Artykuły

Elżbieta Pleszczyńska
     Internetowy przepływ informacji do i od osób niepełnosprawnych
Barbara Janczak
     Biblioterapia - teoria a praktyka
Aleksandra Erlandsson
     W służbie biblioterapii
Ewa Kobierska-Maciuszko
     Budownictwo biblioteczne a potrzeby czytelników niepełnosprawnych

Badania, teorie, wizje

Zofia Kukurowska
     Czasopisma, bazy danych a wypożyczenia międzybiblioteczne w Bibliotece Głównej ATR w Bydgoszczy
Joanna Długosz
     Czasopisma o mediach

Opinie

     Siećpospolita - uwagi PIIT
Aleksander Radwański
     Pospolite déjà vu
     Siećpospolita - dokument źródłowy (DOC)
Anna Milc
     Nowa wersja PBI

Komunikaty

Agnieszka Żychalak
     Internet dla Niepełnosprawnych
Józefa Jarosz
     Polskie biblioteki w Melbourne
Marzena Marcinek, Dorota Lipińska
     Instytut Książki rozpoczął działalność
Barbara Szczepańska
     Światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego w Genewie
Ewa Dobrzyńska-Lankosz
     Notatka ze spotkania w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji

Sprawozdania

Anna Sabiłło
     Sprawozdanie z konferencji Biblioteka - człowiek niepełnosprawny - środowisko lokalne

Listy do redakcji

Tomasz Lesniak
     Na marginesie Stanu czytelnictwa w Polsce

Warto wiedzieć...

     Biblia dla niewidomych
     Warto przeczytać
     Kilka przydatnych adresówBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2004 (52) styczeń. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2004. - Czasopismo elektroniczne. - Niepełnosprawni w bibliotece. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/52/index.php. - ISSN 1507-7187