Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Marzena Marcinek

Korekta:
Beata Antczak
Izabella Milewska-Warta
Hanna Kalinowska

Redakcja techniczna:
Łukasz Kaleta
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwański

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka,
Marek Stepowicz


Rozmiar: 77 bajtów

Marzena Marcinek, Felieton wstępny

Odbiorcy usług bibliotecznych - na marginesie konferencji Czytelnik czy klient?

Badania, teorie, wizje

Sprawozdania

Listy do redakcji

Zaproszenia

Święta, święta...

    Świąteczny przekładaniec

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2003 (51) grudzień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2003. - Czasopismo elektroniczne. - Czytelnik czy klient?. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/51/index.php. - ISSN 1507-7187