Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska
Lidia Derfert-Wolf

Korekta:
Beata Antczak,
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański
Łukasz Kaleta

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka,
Marek Stepowicz


Rozmiar: 77 bajtów

Felieton podwójnie redagowany

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Sprawozdania

Recenzje

Kongres IFLA

Warto wiedziećBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2003 (48) wrzesień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2003. - Czasopismo elektroniczne. - Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/48/index.php. - ISSN 1507-7187