EBIB 
Nr 6/2003 (46), Internet i copyright. Warto wiedzieć
 Poprzedni artykuł   

 


Serwisy na temat praw autorskich w Internecie


Serwisy polskie

Serwis NoweMEDIA poświęcony jest prawnym, gospodarczym, społecznym i technologicznym aspektom nowych mediów ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów Internetu

Vagla.pl Serwis poświęcony propagowaniu wiedzy o związkach prawa z Internetem. W Serwisie znajdują się aktualne informacje o wydarzeniach, procesie legislacyjnym, dokumentach, artykułach i innych serwisach internetowych traktujących o prawie Sieci.

NETLAW.PL jest niekomercyjnym wortalem prawniczym poświęconym w szczególności ochronie własności intelektualnej i przemysłowej. W wortalu znajdują się również materiały poświęcone prawnym aspektom Społeczeństwa Informacyjnego i prawu Internetu.

Strona domowa Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut prowadzi badania naukowe przede wszystkim z zakresu polskiego, obcego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej.
Na stronie znajduje się między innymi artykuł dra Andrzeja Matlaka na temat Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

Serwisy zagraniczne

Serwis o nazwie Information Law Weblog tworzony jest przez Paula Pedleya, specjalistę z British Library

Copyright Colloquium jest częścią forum online The Media Institute's na temat praw autorskich i własności intelektualnej w środowisku elektronicznym

Libraries and Archives Copyright Alliance jest organizacją monitorującą zmiany w prawie autorskim Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Zajmuje się lobbingiem na rzecz bibliotek i archiwów brytyjskich

Podobną rolę pełni EBLIDA, która monitoruje prawo Unii Europejskiej lobbując na korzyć bibliotek krajów całej Europy.

 Początek stronySerwisy na temat praw autorskich w Internecie / , // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2003 (46) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/46/serwisy.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187