EBIB 
Nr 6/2003 (46), Internet i copyright. Prawo
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy Prawne nr 14


(ZOB. WSTĘP DO TEGO DZIAŁU ----> EBIB NR 18/2000)

A. PRZEPISY OGÓLNE

Finanse

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dz. U. nr 68 poz. 634

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 18 lipca 2000 r. (Dz. U. nr 59 poz. 688 z późn. zm.)

Urzędy Centralne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych. Dz. U. nr 51 poz. 443

"§ 1. Tworzy się Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w drodze przekształcenia dotychczasowego urzędu Komitetu Badań Naukowych".

Ustawa o języku polskim

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim. Dz. U. nr 73 poz. 661

Zmiana ustawy z dnia z dnia 7 października 1999 r. (Dz. U. nr 90 poz. 999) dotyczy wprowadzenia nowego rozdziału: "2a. Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego".

Uwaga: W Aneksie I.*, w adresie wydawniczym poz. 1688 należy umieścić zapis: "z 2003 r. nr 73 poz. 661"

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki pedagogiczne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Dz. U. nr 89 poz. 824

"§ 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna [...], służy w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli".

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1751, a przy poz. 1572 - adnotację: "Uchylone - Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 824 i 825".

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r, w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej. Dz. U. nr 89 poz. 825

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1752, a przy poz. 1572 - adnotację: "Uchylone - Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 824 i 825".

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 6 maja 2003 r, w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek. Dz. U. nr 89 poz. 826

Biblioteki szpitalne

Kolejna zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 8 czerwca 1999 r. (Dz. U. nr 52 poz. 543 z późn. zm.) dotyczy także pracowników bibliotek szpitalnych.

Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1682 należy umieścić zapis: "z 2003 r. nr 59 poz. 531".

*"Aneks I." - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990 - 2000. Warszawa 2000.

 Początek stronyPrzepisy Prawne nr 14 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2003 (46) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/46/prawo46.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187