EBIB 
Nr 6/2003 (46), Internet i copyright. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa

Grażyna Twardak
Biblioteka Collegium Polonicum w Słubicach

IFLA wczoraj i dziś


W ubiegłym roku IFLA - International Federation of Library Associations - świętowała swoje 75-lecie. Z tej okazji ukazało się wiele materiałów, sprawozdań, kalendariów. Przypomniano też poprzednie konferencje generalne IFLA, a wśród nich spotkanie XXV, które odbyło się w Warszawie.

Warszawskie spotkanie odbywało się w dniach 13-17 września 1959 roku. Wzięło w nim udział 129 delegatów. W sumie 78 delegatów zagranicznych reprezentowało 24 kraje Europy, Ameryki Półn. i Azji oraz 2 organizacje międzynarodowe. Wraz z 29-osobową grupą bibliotekarzy polskich był to zespół liczniejszy niż na poprzedniej sesji w Madrycie, mimo że zabrakło u nas przedstawicieli Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii i Portugali.[1]

Spotkania odbywały się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, sesje robocze także w innych pomieszczeniach użyczonych przez gościnny Uniwersytet Warszawski. Spotkaniu towarzyszył bogaty program kulturalny. Delegaci zostali przyjęci przez Ministra Kultury i Sztuki T. Galińskiego, brali udział w przyjęciach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Prezydenta m. st. Warszawy.
Merytoryczny udział bibliotekarzy polskich w tym spotkaniu był znaczny. Oddajmy jeszcze raz głos Helenie Hleb-Koszańskiej: Chcąc scharakteryzować udział i wkład polski w tegorocznej sesji trzeba rozpocząć od wskazania pracochłonnych przygotowań do Zjazdu, przypomnieć pełne poświęcenia usługi naszych kolegów opiekujących się zagranicznymi delegatami, podnieść nasz wkład naukowy w postaci 4 referatów oraz próbę rozszerzenia struktury IFLA przez powołanie nowej komisji budownictwa bibliotecznego. Ugruntowaniem naszej pozycji stało się powołanie do rady IFLA prof. H. Więckowskiej, która dzięki uzgodnieniom jej kandydatury z kolegami jugosłowiańskimi reprezentuje tym samym kraje słowiańskie. Kol. Więckowska jest drugim przedstawicielem Polski w Radzie IFLA obok prof. Birkenmajera, który w 1947 r. uzyskał tytuł honorowego przedstawicela IFLA.[2]

Informacje o spotkaniu ukazały się w prasie codziennej i tygodnikach. Pisał o nim Ekspress Wieczorny , Kurier Polski pisała Trybuna Ludu i Sztandar Młodych , obszerniejsze sprawozdania i wywiady ukazały się w Stolicy i prasie fachowej.

Tak było w 1959 roku. Dziś, mimo, że w dorocznych spotkaniach bierze udział nie kilkaset a kilka tysięcy osób (w Glasgow, w 2002 roku, w konferencji wzięło udział ok. 4500 osób), zainteresowanie "ludzi z ulicy" i prasy niefachowej tym wydarzeniem jest znacznie mniejsze. Zdaniem Zarządu Głównego IFLA powodem jest brak zrozumienia obco brzmiącego skrótu IFLA. Dlatego Zarząd Główny podjął na ostatnim posiedzeniu uchwale o zmianie nazwy konferencji - od przyszłego roku, od konferencji w Buenos Aires oficjalna nazwa będzie brzmieć: World Library and Information Congress (Światowy Kongres Bibliotek i Informacji), ponieważ terminy biblioteki i informacja są dla każdego zrozumiałe.

Postanowiono też, że już w tym roku, w Berlinie będzie obowiązywała nazwa: World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council (Światowy Kongres Bibliotek i Informacji: 69. Konferencja Ogólna i Sesja Rady Głównej)

Motto przewodnie tegorocznej konferencji Biblioteka jako Portal: Media Informacja Kultura, to bardzo szeroki temat, znajda się w nim miedzy innymi takie tematy jak na przykład:

 • Nowe kierunki w budownictwie bibliotecznym
 • Biblioteki i polityka - jak zachęcić stowarzyszenia bibliotekarzy do udziału w dyskusjach o polityce
 • Innowacje w bibliotekach publicznych - prezentacja nowych usług bibliotecznych
 • Biblioteki publiczne jako centra ustawicznego kształcenia
 • Współpraca bibliotek dziecięcych dla przyszłości
 • Od "biblioteki na osiołku" do bibliotek wirtualnych
 • Media audio-wizualne w pracy bibliotek szkolnych
 • "Międzynarodowy certyfikat kompetencji informacyjnych" wyzwaniem dla bibliotekarzy
 • Najnowsze metody współpracy w gromadzeniu księgozbioru
 • Jak rozmawiać z czytelnikami o ich potrzebach?
 • Popieranie czytelnictwa w dobie Internetu
 • Globalizacja i demokracja

Coroczne konferencje IFLA są znakomitą okazją do spotkań i wymiany poglądów bibliotekarzy z całego świata.
W Glasgow w roku 2002 ilość uczestników z poszczególnych państw i regionów wyglądała następująco:

 • Europa Zachodnia 20,2 %
 • Skandynawia 12,2%
 • Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia 26,9%
 • USA 16,7%
 • Azja 5,2%
 • Europa Wschodnia 4,2%
 • Afryka 9,7%
 • Ameryka Południowa 2,2%
 • Bliski Wschód 2,5%

Ciekawe jak będzie w tym roku. Niepokój organizatorów budzi jedynie fakt, że wśród uczestników konferencji przeważa wyższa kadra kierownicza bibliotek, niewielki jest natomiast procent ludzi młodych, którym takie spotkania mogłyby przynieść szczególne korzyści i którzy już niebawem będą podpowiadać za przyszłość bibliotekarstwa. Organizatorzy konferencji oczekują, że w ramach tegorocznej konferencji odwiedzi Berlin, ok. 4500 gości, czyli tyle samo co w 2002 roku.

Jak co roku także i w Berlinie przewidziane są spotkania informacyjne poszczególnych grup językowych, które odbędą się w niedzielę 3 sierpnia 2003 roku. Termin spotkania polskiej grupy zastanie podany w w późniejszym terminie, w serwisie EBIB. Ze wstępnych obliczeń wynika, że gości z Polski będzie około 30 (w tym 10 wolontariuszy pomagających w czasie konferencji i dwie osoby z akredytacją dziennikarską). Dobrze by było gdyby osoby, które jadą indywidualnie, nawet tylko na jeden dzień, zgłosiły swoje uczestnictwo do SBP, pozwoli to ustalić pełną listę uczestników. Lista taka ułatwi np. ustalenie liczby gości na spotkanie w Ambasadzie Polskiej w Berlinie, która podobnie jak inne tego typu placówki, organizuje 6 sierpnia 2003 roku przyjęcie dla Polaków i osób z Polska związanych. Na to spotkanie już teraz, w porozumieniu z organizatorami, serdecznie zapraszamy.

Kolejne wiadomości na temat konferencji IFLA postaramy się przekazywać na bieżąco w serwisie EBIB poświęconym IFLA ( http://ebib.oss.wroc.pl/konferencje/IFLA ) oraz w wakacyjnym numerze Biuletynu EBIB.

W tekście wykorzystano m. innymi materiały zamieszczone w internetowym serwisie IFLANET - http://www.ifla.org/index.htm

 

Przypisy

[1] HLEB-KOSZAŃSKA, Helena. XXV sesja Rady IFLA w Warszawie. Bibliotekarz, 1959, nr 11/12, s. 321.

[2] HLEB-KOSZAŃSKA, Helena. XXV sesja Rady IFLA w Warszawie. Bibliotekarz, 1959, nr 11/12, s. 326.

 Początek stronyIFLA wczoraj i dziś / Anna Filipowicz, Grażyna Twardak// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2003 (46) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/46/filipowicz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187