EBIB 
Nr 6/2003 (46), Internet i copyright. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Stefan Czaja
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Ważna nagroda dla uniwersyteckiego bibliotekarza


16 maja 2003 roku o godz. 1500 w Sali Puszkina Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas 48 Międzynarodowych Targów Książki dr Henryk Baranowski, emerytowany starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, otrzymał bardzo ważną międzynarodową nagrodę im. Adama Mickiewicza dla polskiego bibliotekarza.

Na uroczystość wręczenia nagrody licznie przybyli obecni na Targach bibliotekarze i dyrektorzy polskich bibliotek, kilka osób z zagranicy, szeroka publiczność i dość liczne grono współpracowników i kolegów bibliotekarzy z Torunia. Byli też obecni: Maria Sell z Ministerstwa Edukacji Narodowej, przełożona bibliotekarzy i Jan Wołosz, Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Nagroda ta istnieje od 1998 roku i jest corocznie wręczana laureatowi podczas trwania warszawskich targów książki. Fundatorem nagrody jest Hanna Greene z Londynu, Polka związana przed laty z bibliotekarstwem polskim, ale już od lat mieszkająca w Londynie, dyrektor The East European Project Limited, firmy zajmującej się m.in. promowaniem polskich instytucji naukowych i bibliotek na Międzynarodowym Forum Bibliotekarskim (International Library Forum). Dotąd kolejnymi laureatami tej nagrody byli: Andrzej Paluchowski, dyrektor Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998), dr Zdzisław Jagodziński, dyrektor Biblioteki Polskiej w Londynie (1999), prof. Janusz Kapuścik, dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej (2000) - pośmiertnie, prof. Anna Sitarska, profesor Zakładu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku (2002).

O nagrodę mogą występować biblioteki i instytucje nauki i kultury oraz osoby indywidualne o ugruntowanych nazwiskach w bibliotekarstwie, nauce i kulturze. Tegoroczna nagroda była konsultowana z uczestnikami Międzynarodowego Forum Bibliotekarskiego. Przypadła ona w udziale właśnie bibliotekarzowi z Torunia, dr. Henrykowi Baranowskiemu za całokształt dokonań bibliotekarskich i bibliograficznych. Wnioskodawcą był dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kapituła tej nagrody z najwyższym uznaniem przyjęła dorobek zawodowy bibliotekarza Henryka Baranowskiego, szczególnie doceniając jego zasługi dla kształtowania przez kilkadziesiąt lat jako kierownika Oddziału Gromadzenia Zbiorów znakomitego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej oraz niezwykły dorobek bibliograficzny z wydawaną w latach 1959-1993 bieżącą Bibliografią historii Pomorza w Zapiskach Historycznych, Bibliografią miasta Torunia, bibliografiami Uniwersytetu Wileńskiego i miasta Wilna, rozdziałem o muzyce w Bibliografii stosunków polsko-niemieckich w historii i współczesności oraz Bibliografią Kopernikowską i wielu innymi na czele.

Dr Henryk Baranowski Dr Henryk Baranowski urodzony w Wilnie zdążył jeszcze przed wojną ukończyć tam prywatne Gimnazjum oo. Jezuitów i rozpocząć studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego. Podczas okupacji pracował jako robotnik przymusowy w III Rzeszy, a od 1945 roku był nieprzerwanie do dzisiaj, czyli przez 58 lat, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i jego biblioteką.

Niedawno wydał 1 i 2 tom Bibliografii Wilna, której publiczna promocja litewska odbyła się dwa lata temu w Sali Lelewela tamtejszej Biblioteki Uniwersyteckiej, za kilka tygodni wyjdzie drukiem tak bardzo oczekiwany i potrzebny 3 tom Bibliografii Kopernikowskiej. Za jakiś czas ukażą się pewnie kolejne tomy tych bibliografii, bo na nich już się teraz skupił.

Znany i popularny w Toruniu pan Henryk: bibliotekarz, bibliograf, bibliofil, znakomity obywatel naszego miasta, ukończy jesienią tego roku 83 lata.

Życzymy Panu wszystkiego dobrego Panie Henryku.

Stefan Czaja
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Tekst przesłano także do druku w Nowościach. Gazecie Pomorza i Kujaw
Fot.: Piotr Kurek

 Początek stronyWażna nagroda dla uniwersyteckiego bibliotekarza / Stefan Czaja// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2003 (46) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/46/czaja.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187