Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Beata Antczak,
Marek Jurowski,
Iza Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Barbara Szczepańska
Marek Stepowicz
Aleksander Radwański

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka,
Aleksander Radwański


Rozmiar: 77 bajtów

Felieton redaktora prowadzącego

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Sprawozdania

Komunikaty

Prawo

Warto wiedzieć

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2003 (46) czerwiec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2003. - Czasopismo elektroniczne. - Internet i copyright. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/46/index.php. - ISSN 1507-7187