EBIB 
Nr 5/2003 (45), Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne. Komunikaty
 Poprzedni artykuł   

 


Henryk Hollender
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

NUKAT

stan bieżący


Z przyjemnością informuje, ze Zespół Koordynacyjny NUKAT zebrał się 24 marca 2003 roku w Warszawie i przyjął sprawozdanie Centrum NUKAT, które prowadzi od 5 lipca 2002 roku Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny, budowany siłami 33 współkatalogujących bibliotek. Biblioteki te w czasie dziewięciu miesięcy utworzyły w katalogu NUKAT ponad 100.000 rekordów kartoteki haseł wzorcowych i ponad 89.500 oryginalnych rekordów bibliograficznych, które dzięki wielokrotnemu kopiowaniu do katalogów lokalnych (pod koniec marca średnio 1,8 raza) powiększyły te katalogi łącznie o ponad 162.000 rekordów.

Liczba kopiowań z katalogu centralnego stale rośnie. Jest wiele bibliotek, w których wielokrotnie przewyższa ona liczbę rekordów oryginalnie wytworzonych przez daną bibliotekę. Jest to zjawisko prawidłowe. Ciężar katalogowania ponoszą przede wszystkim największe biblioteki uniwersalne (Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu). Aktywne włączenie się do współkatalogowania większej liczby bibliotek uniwersyteckich, specjalistycznych oraz Biblioteki Narodowej (prace nad przystąpieniem BN-u do współkatalogowania są zaawansowane) mogłoby przyczynić się do podniesienia atrakcyjności oferty katalogu centralnego. Największym zainteresowaniem cieszą się rekordy dla książek najnowszych, wydanych w latach 2001-2003. Biblioteki kopiując opisy dla książek najnowszych, zyskują czas na katalogowanie zbiorów starszych.

Mamy świadomość, że rekordy oferowane w katalogu centralnym mogłyby być w jeszcze większym stopniu wykorzystane. Pracujemy nad tym, aby mogły stać się podstawą budowania także katalogów bibliotek szkolnych oraz bibliotek publicznych. Zachęcam gorąco do przystępowania do porozumień z Centrum NUKAT. Mogą one mieć charakter czynny (uczestniczenie we współkatalogowaniu) lub bierny (wyłącznie pobieranie danych połączone z dodaniem kodu lokalizacji do rekordu w katalogu centralnym). Współpraca z katalogiem centralnym nie wiąże się z żadnymi kosztami, wymaga natomiast szkolenia i wysiłku organizacyjnego.

Jedną z rzeczy, którą trzeba też wyjaśnić, jest sprawa włączania do bazy NUKAT całych katalogów bibliotek. Dążymy do tego, by było to możliwe w przyszłości. Obecnie jednak katalogi te z reguły nie mają haseł rygorystycznie uzgodnionych z Centralną Kartoteką Haseł Wzorcowych. Warunkiem współkatalogowania jest pobieranie do rekordu bibliograficznego haseł formalnych z CKHW (haseł przedmiotowych może w ogóle nie być!). Retrospektywne uzgadnianie baz nie może być wykonane w Centrum NUKAT. Jest natomiast do pomyślenia jako zadanie wykonywane przez poszczególne biblioteki. Mechaniczne scalanie baz przyniosłoby natomiast tym większe szkody, im większą baza wyłoniłaby się z takiej operacji. Posługując się naszymi katalogami on-line, bardzo małymi w porównaniu, np. z niemieckimi, nie zauważamy często szumu, jaki wynika z braku kontroli haseł. Wraz ze wzrostem bazy, szum narastałby szybciej niż liczba rekordów w bazie, odzierając ją w końcu z jakichkolwiek walorów informacyjnych.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z zawartością stron internetowych NUKAT (http://www.nukat.edu.pl/) wraz z zamieszczonymi tam statystykami, oraz do kontaktowania się z pracownikami Centrum NUKAT lub ze mną.

 Początek stronyNUKAT : stan bieżący / Henryk Hollender// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2003 (45) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/45/hollender.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187