EBIB 
Nr 5/2003 (45), Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne. Felieton
  Następny artykuł   

 


Felieton prowadzącego


W 2002 roku miałem okazję uczestniczenia w Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych. Uderzyły mnie wtedy dwie rzeczy. Pierwsza, że tych bibliotek jest już tak dużo, a przecież pierwsza szkoła niepubliczna powstał tak niedawno, bo w 1991 roku. Druga rzecz, na którą zwróciłem szczególną uwagę, to integracja tego środowiska bibliotekarzy. Więź łącząca tych ludzi była - i mam nadzieję, że jest w dalszym ciągu - tak silna, że poczułem się obco, a nie była to - mimo mojego młodego wieku - pierwsza konferencja, w której uczestniczyłem. Obco poczułem się tylko jednak pierwszego dnia, okazało się bowiem dość szybko, że bibliotekarze z niepublicznych szkół wyższych mają podobne problemy, jakie miewają ich koledzy i koleżanki z bibliotek innych typów w Polsce. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że polskie bibliotekarstwo sukces będzie mogło osiągnąć tylko wtedy oraz zostanie zauważone przez nasze władze państwowe i docenione przez społeczeństwo, gdy będzie zjednoczone i działać będzie razem (o pomysłach na wspólne działania, m.in. w artykule Janiny Przybysz Możliwości współpracy między bibliotekami uczelni państwowych i niepaństwowych).

Podczas konferencji zrodził się również pomysł powstania tego numeru Biuletynu EBIB, którego mam przyjemność być redaktorem prowadzącym i który mam przyjemność oddać Państwu "do rąk własnych". Jest to numer bibliotekarzy z bibliotek niepublicznych szkół wyższych. To oni napisali większość tekstów, dokonali selekcji, ja byłem jedynie "narzędziem" w ich rękach. Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować mojej koleżance z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Beacie Antczak za pomoc, cierpliwość i wiele wskazówek, którą mi okazała przy składaniu tego numeru.

Zasadniczy materiał do tego numeru pozwoliłem sobie podzielić na dwie części:

  1. Artykuły - w których znajdziecie Państwo ciekawe informacje - mam nadzieję, że wiele - dotyczące zarządzania (artykuły Beaty Antczak i Katarzyny Gradzik), wspomniany artykuł Janiny Przybysz oraz tekst Teresy Szmigielskiej na temat wkraczania bibliotek niepublicznych szkół wyższych na drogę instytucji również kształcących.
  2. Prezentacje - wizytówki kilku, czołowych bibliotek niepublicznych szkół wyższych. Tu, m.in. o ciekawej inicjatywie bibliotek szkół wyższych utworzonych przez Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - portalu e-Student - w tekstach Anny Obrzut i Lucyny Cybulskiej.

Poza tym: część I - wstępna - na temat przedwojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w artykule Ewy Formeli, artykuł Mechtild Hauff na temat kursu internetowego bibweb, którego inauguracja przypadła na Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja 2003 roku - sprawozdanie Mariana Butkiewicza z kursu poświęconemu digitalizacji zbiorów bibliotecznych - temat wciąż aktualny, poruszany już na łamach Biuletynu EBIB (nr 2/2003 - Diditalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - projekty i stategie), a także jeden z tematów przewodnich II konferencji Internet w bibliotekach, we wrześniu, we Wrocławiu (http://ebib.oss.wroc.pl/konferencje/iwb2/). Henryk Hollender z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przedstawia najświeższe informacje na temat Nukatu, a Elżbieta Gorzkoś - również w aspekcie gorącego tematu, jakim jest niewątpliwie Unia Europejska - artykuł na temat szarej literatury.

Życzę przyjemnej lektury,
Marek Jurowski
redaktor prowadzący

 Początek stronyFelieton prowadzącego / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2003 (45) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/45/felieton45.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187