Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Informacja biznesowa

Felieton wprowadzający

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Sprawozdania

Komunikaty

Warto wiedzieć...EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2002 (40) grudzień. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja biznesowa. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/40/index.html. - ISSN 1507-7187