EBIB 
Nr 10/2002 (39), Współczesna sztuka edytorska. Komunikat
  Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Natalia Grygierczyk
Biblioteka Uniwersytetu w Utrechcie

FIGARO - europejska inicjatywa na rzecz akademickich wydawnictw cyfrowych
już w fazie realizacji

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Informacja prasowa z 10 września 2002 roku

Utrecht, Holandia: Grupa europejskich uniwersytetów i wydawców poinformowała dzisiaj o zawiązaniu FIGARO - projektu na rzecz publikacji akademickich, którego celem jest stworzenie sieci instytucji, zapewniających europejskiemu środowisku akademickiemu wsparcie w dziedzinie publikacji elektronicznych. Twórcy FIGARO chcą sprawić, aby proces powstawania publikacji naukowych był szybszy, tańszy i prostszy. Grupa zajmie się analizą nowego modelu działalności w dziedzinie wydawnictw naukowych i będzie wspierać otwarty dostęp do publikacji, które powstaną oraz będą rozpowszechniane w ramach projektu.

FIGARO planuje ciągły rozwój swojej sieci aż do przekroczenia masy krytycznej, jaka konieczna jest do dalszej ekspansji i budowy platformy cyfrowej dla publikacji elektronicznych. Projekt będzie wspierał i promował powstanie takiej platformy, oferując wszystkim swoim europejskim uczestnikom infrastrukturę techniczną oraz strategię sieciową, która obejmie całość procesu powstawania publikacji elektronicznej. W ten sposób uczestnicy projektu będą korzystać nawzajem ze swoich kompetencji technologicznych, organizacyjnych i naukowych.

Działalność FIGARO oparta została na modelu federacyjnym: grupa tworzy zaplecze (back office) wspierające sieć poszczególnych jednostek publikujących (front offices). W ten sposób nazwa FIGARO staje się tylko marką organizacji wspierającej, co pozwala zachować centralną pozycję znakom firmowym różnych instytucji dostarczających zawartość dla projektu. Wydawcy mogą korzystać z europejskiej sieci, umożliwiającej takie działania jak: recenzowanie publikacji, komunikacja z autorami i wymiana gotowych wydawnictw. Pomoże to ograniczyć koszty bez jednoczesnych kompromisów w kwestii jakości oraz uchroni poszczególnych uczestników przed utratą ich indywidualności.

Techniczne rozwiązania kooperacyjnego modelu FIGARO obejmują:

  • wsparcie dla standardowych modeli dokumentów, opartych na XML i powiązanych narzędziami programowymi;
  • współdzielenie mechanizmu sterującego przepływem dokumentów, opartego na standardach WWW;
  • uwzględnienie powszechnie przyjętych metod identyfikacji i autoryzacji oraz heterogenicznych, rozproszonych funkcji zarządzania zawartością, włączając w to technologie lokalizacji dokumentów oraz usługi druku na żądanie.

Podczas gdy niektóre z tych komponentów zostaną opracowane w ramach projektu FIGARO jako jego zadania własne, większość z nich zostanie oparta na standardowej i na ogół powszechnie dostępnej technologii WWW. Zasadnicza część pracy w tym zakresie dotyczyć będzie raczej integracji niż produkcji.

Do chwili obecnej inicjatywa ta uzyskała już znaczące poparcie. Dyrekcja generalna projektu Unii Europejskiej "Tworzenie przyjaznego społeczeństwa informacyjnego" przyznała projektowi, którego prace rozpoczęły się w maju 2002 roku i trwać będą do października 2004 roku, dotację w wysokości 1400000 euro. Aktualnie wśród uczestników znajdują się uniwersytety z Holandii, Niemiec, Szwecji, Włoch i Belgii, różne komercyjne firmy związane z technologiami informatycznymi oraz wydawnictwa (w tym także polskie wydawnictwo DiG), a także SPARC, światowy sojusz bibliotek uniwersyteckich i naukowych.

Natalia Grygierczyk, Biblioteka Uniwersytetu w Utrechcie, Holandia (+31) 30 253 6516,
N.Grygierczyk@library.uu.nl.
Więcej informacji o projekcie FIGARO: www.figaro-europe.net.

  Początek strony
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówFIGARO - europejska inicjatywa na rzecz akademickich wydawnictw cyfrowych/Natalia Grygierczyk, // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2002 (39) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/39/komfiga.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów