EBIB 
Nr 10/2002 (39), Współczesna sztuka edytorska. Felieton
  Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Jadwiga Wielgut-Walczak

Felieton wprowadzający

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Drodzy Czytelnicy,
przed Państwem nowy numer biuletynu EBIB - poświęcony sztuce książki. Proponujemy rozpocząć lekturę od tekstu Jacka Czarnika, który uzmysławia nam rzecz tak oczywistą, że aż często nieuświadamianą: Książki trzeba dotknąć. Jest przeznaczona tak samo dla dłoni, jak dla oczu i umysłu. Pełny z nią kontakt następuje wtedy, gdy czuje się jej ciężar, gładkość czy chropowatość oprawy, sprężystość lub wiotkość papieru. Po prawdziwie poetyckim wprowadzeniu w świat sztuki książki mamy z kolei szeroki przegląd polskich oficyn wydawniczych publikujących druki o wysokich walorach artystycznych - w postaci artykułu Jarosława Misiaka Książka artystyczna w Polsce - nowe wyzwania i szanse. Anna Filipowicz przypomina i rysuje postać znakomitego ilustratora edycji bibliofilskich - Stefana Mrożewskiego.

W "Badaniach, teoriach, wizjach" znajdziemy obszerną, ciekawą analizę komiksu jako zjawiska kulturowego pióra Agnieszki Wolańskiej.

Dział "Warto wiedzieć" jak zawsze odsyła nas do interesujących stron internetowych związanych ze współczesnym edytorstwem. Zapraszamy także do przejrzenia sprawozdań i komunikatów. Dziękujemy za nie autorom i prosimy Państwa o kontynuację tej dobrej tradycji współredagowania EBIBu.

Bieżący numer EBIBu jest szczególnym przykładem współredagowania i współpracy. Nie mogąc i nie chcąc zdradzać tajników redaktorskiej "kuchni" mogę powiedzieć tylko tyle, że jeszcze miesiąc temu spis treści numeru o sztuce edytorskiej wyglądał zupełnie inaczej. I po raz pierwszy w ponad trzyletniej historii naszego pisma zdarzyło się tak, że z dnia na dzień ten długo przygotowywany spis treści nie wypełnił się przyrzeczonymi tekstami.

A jednak listopadowy numer EBIBu oddajemy w Państwa ręce. W sposób szczególny chciałabym za to podziękować autorom oraz zespołowi redakcyjnemu.

Jadwiga Wielgut-Walczak
redaktor prowadzący numeru

  Początek strony
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówFelieton wprowadzający/Jadwiga Wielgut-Walczak, // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2002 (39) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/39/felieton39.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów