Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Marzena Marcinek

Korekta:
Monika Niemirowska, Beata Antczak, Joanna Kmiecińska-Maciejewska

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański, Marek Stepowicz, Małgorzata Dobosz

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy

Felieton wstępny

Artykuły i dyskusja:

Polemiki:

Sprawozdania:

Komunikaty:

Warto wiedzieć:

Prawo:EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2002 (37) wrzesień. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/37/index.html. - ISSN 1507-7187