Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Komperda

Korekta:
Marek Jurowski,
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Urszula Puszkiewicz

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Konsorcja i współpraca bibliotek

Felieton

Artykuły:

Badania, teorie, wizje:

Sprawozdania:

Komunikaty:EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2002 (36) lipiec. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznyc h], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Konsorcja i współpraca bibliotek. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/36/index.html. - ISSN 1507-7187