Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Grocholska

Korekta:
Bozena Grocholska,
Marek Jurowski,
Joanna Kmiecińska-Maciejewska

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Biblioteki kościelne i teologiczne

Felieton

Wywiad dla EBIB-u z Ks. Krzysztofem Gonetem

Artykuły:

Badania, teorie, opinie:

Warto wiedzieć:

EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2002 (35) czerwiec. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Tyt. z ekranu tytułowego. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/35/plik.php. - ISSN 1507-7187