Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Aleksander Radwański

Recenzenci:
Jadwiga Kołodziejska
Anna Sitarska

Korekta:
Beata Antczak,
Joanna Grześkowiak,
Marek Jurowski,
Monika Niemirowska

Redakcja techniczna:
Marek Stepowicz

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Standardy biblioteczne

Felieton merytoryczny czyli o standardach słów kilka

Artykuły:

Badania, teorie, wizje:

Komunikaty:

Warto wiedzieć

Prawo:EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2002 (33) kwiecień. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Tyt. z ekranu tytułowego. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/33/index.html. - ISSN 1507-7187