Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Marek Jurowski

Korekta:
Joanna Grześkowiak,
Marek Jurowski,
Joanna Kmiecińska-Maciejewska

Redakcja techniczna:
Marek Jurowski,
Szymon Matuszewski

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Jakość w bibliotekarstwie II. Konfrontacje praktyczne

Felieton

Artykuły:

Prezentacje:

Komunikaty:

Warto wiedzieć:

Prawo:

Tadeusz Zarzębski, Przepisy prawne nr 8.
EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2002 (32) marzec. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Tyt. z ekranu tytułowego. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/32/index.html. - ISSN 1507-7187