Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący numeru:
Bożena Bednarek-Michalska
Małgorzata Kisilowska

Korekta:
Marek Jurowski
Wioletta Kobylińska
Monika Niemirowska

Redakcja techniczna:
Urszula Puszkiewicz

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Jakość w bibliotekarstwie II. Konfrontacje praktyczne

Felieton jakościowy II

Artykuły:

Badania, teorie, wizje

Komunikaty

Warto wiedzieć
Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 2/2002 (31) Luty. www.ebib.pl/2002/31/