EBIB 
Nr 1/2002 (30), Jakość w bibliotekarstwie I. Teorie-projekty-kształcenie. Artykuł
  Następny artykuł  

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Felieton jakościowy

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Bardzo się cieszę, że w polskim bibliotekarstwie coraz częściej mówi się o jakości i to nie tylko w sferze teoretycznej i naukowej, ale także praktycy coraz chętniej analizują tę kategorię i powoli zaczynają myśleć o wdrażaniu rozwiązań jakościowych w bibliotekach. Szkoda, że nie mamy tu jeszcze do czynienia z normalnymi przyjętymi powszechnie procedurami zawodowymi, a raczej traktujemy wdrażanie rozwiązań jakościowych jako coś oryginalnego, dziwacznego i nie z tej planety. Nie wszyscy bibliotekarze wręcz wiedzą, o czym się mówi, kiedy pada słowo jakość. Być może konferencja z Wigier "Jakość w bibliotekarstwie", która odbyła się we wrześniu z inicjatywy bibliotekoznawców Uniwersytetu Warszawskiego przybliży nieco tę wiedzę.

EBIB był patronem medialnym tej ważnej dla nas konferencji i w związku z tym wszystkie wystąpienia, jakie tam się dyskutowało, drukujemy w numerze styczniowym i lutowym 2002 roku. W pierwszym więcej będzie teorii, w drugim proponujemy praktyczne rozwiązania jakościowe dla bibliotek. Choć podział ten nie do końca jest ścisły, bo w obu przypadkach będziemy mieli do czynienia z propozycjami, które można z powodzeniem stosować we własnych instytucjach i szerzej w globalnej ocenie wielu bibliotek.

Po raz pierwszy w naszej praktyce redakcyjnej zaprosiliśmy do współpracy przy składaniu numerów EBIB osobę z zewnątrz. W pracach nad tymi dwoma zeszytami wzięła udział pani Małgorzata Kisilowska - współorganizator konferencji - i muszę przyznać, że "współskładanie" numerów jest bardzo miłe i jak sądzę jakościowo lepsze. Przy tej okazji realizujemy także naszą główną EBIB-ową zasadę "współpracować ze wszystkimi, którzy realizują podobne cele i lubią kooperację".

Mam nadzieję, że te dwa numery - styczniowy i lutowy - które tak dobrze kontynuują jakościową serię w EBIB (por. "Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej") będą początkiem szerokiej dyskusji o jakości w bibliotekach polskich i choć trochę przyczynią się do zrozumienia tego, jak ważny jest to problem dla naszej praktyki zawodowej.

Redaktor prowadzący numeru
Bożena Bednarek-Michalska

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówFelieton jakościowy [Dokument elektroniczny] / Bożena Bednarek-Michalska. - Wwa : KWE SBP. - EBIB ;2002 nr 30. - Tryb dostepu : http://www.ebib.pl/2002/30/feliet30.php

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów