Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący numeru:
Bożena Bednarek-Michalska

Recenzenci:
Anna Sitarska

Korekta:
Bożena Grocholska,
Marek Jurowski,
Wioletta Kobylińska
Jadwiga Wielgut-Walczak

Redakcja techniczna:
Piotr Malak,
Szymon Matuszewski

Strony projektował: Stanisław Skórka

Biblioteki pedagogiczne i szkolne

Felieton prowadzącego

Artykuły:

Prezentacje:

Badania, teorie, wizje:

Komunikaty:

Prawo:

Ciekawe miejsca:

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 9/2001 (27) październik. www.ebib.pl/2001/27/