Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Michalska

Redaktor prowadzący numeru:
Aleksander Radwański

Recenzenci:
Anna Sitarska,
Jadwiga Kołodziejska

Korekta:
Bożena Grocholska,
Marek Jurowski,
Wioletta Kobylińska,
Monika Niemirowska

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski, Aleksander Radwański

Strony projektował: Stanisław Skórka

Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia?

Felieton prowadzącego

Artykuły:

Badania, teorie, wizje:

Komunikaty:

Recenzje

III spotkanie zespołu EBIB

Przepisy prawne nr 6

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 8/2001 (26) wrzesień. www.ebib.pl/2001/26/