Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący numeru:
Szymon Matuszewski

Recenzenci:
Jadwiga Kołodziejska,
Anna Sitarska

Korekta:
Marek Jurowski,
Monika Niemirowska,
Jadwiga Wielgut-Walczak

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski,
Aleksander Radwański

Projekt graficzny: Stanisław Skórka

Zabezpieczenie i ochrona zbiorów

Dwa słowa wstępu

Artykuły

Polemiki

Komunikaty

Prawo

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 6/2001 (24) czerwiec. www.ebib.pl/2001/24/