Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący numeru:
Urszula Puszkiewicz

Recenzenci:
Anna Sitarska,
Jadwiga Kołodziejska

Korekta:
Bozena Grocholska,
Wioletta Kobylinska,
Jadwiga Wielgut-Walczak,
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Urszula Puszkiewicz

Projekt graficzny: Stanisław Skórka

Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej

Wstęp prowadzącego

Artykuły:

Raporty

Projekty i prezentacje

Recenzje

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 5/2001 (23) maj. www.ebib.pl/2001/23/