Powrót do strony powitalnej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Redaktor naczelny:
Aleksander Radwański

Korekta:
Marek Jurowski, Bożena Grocholska, Monika Niemirowska, Jadwiga Walczak

ebib.redakcja@oss.wroc.pl (nieaktualny)

Strony projektował: Stanisław Skórka

W numerze:

Felieton wstępny

Artykuły:

Linki

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, numer specjalny MTK Frankfurt, 2/2000. www.ebib.pl/2000/sp2