Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Redaktor naczelny:
Aleksander Radwański

Redaktor prowadzący numeru:
Anna Komperda

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Monika Niemirowska
Jadwiga Walczak
Bożena Grocholska

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl (nieaktualny)

Strony projektował: Stanisław Skórka

 Gromadzenie Zbiorów - Sztuka Integracji

W numerze:

Felieton prowadzącego

Pomysł i cel seminarium

Program seminarium

Artykuły:

Komunikaty:

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Numer Specjalny 1/2000. www.ebib.pl/2000/sp1/