Wdrażanie nowej platformy bibliotecznej w Szwecji

EBSCO Information Services (EBSCO) we współpracy z Chalmers University of Technology, służąc jako partner w projekcie FOLIO rozpoczyna testy platformy bibliotecznej w Szwecji (Library Service Platform, LSP). Biblioteka Uniwersytetu z Chalmers będzie sprawdzać czy FOLIO jest w stanie spełnić tradycyjne wymagania w zakresie zarządzania zasobami, a jednocześnie umożliwić rozszerzanie usług o inne w oparciu o nowy ekosystem technologiczny dla bibliotek. Biblioteki akademickie na świecie obserwują z uwagą to, co się dzieje z tym przedsięwzięciem, ponieważ oparte jest ono o oprogramowanie open source rozwijane przez społeczność międzynarodową. Od jego jakości zależeć będą decyzje związane z wyborem platformy zarządzania zbiorami w dużych naukowych bibliotekach. O platformach można poczytać w Biuletynie EBIB nr 170 z roku 2016.