Warsztaty Focus on Open Science oraz ll Pomorska Konferencja Open Science

Biblioteka Politechniki Gdańskiej, we współpracy z Scientific Knowledge Services, LlBER oraz UCL Press, organizuje 25.09.2018 r. międzynarodowe Warsztaty Focus on Open Science. Odpowiadając na potrzeby środowiska naukowego oraz bibliotekarzy, chcemy podjąć się odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób prowadzenie badań, przechowywanie i udostępnianie ich wyników oraz współpraca między naukowcami i ośrodkami badawczymi może realizować postulowaną przez Komisję Europejską politykę otwartości w nauce. Warsztaty Focus on Open Science połączone będą z ll Pomorską Konferencją Open Science Kierunek – Otwarta Nauka, organizowaną przez Bibliotekę oraz Centrum Usług lnformatycznych Politechniki Gdańskiej. W ramach dwudniowej konferencji (26-27 września br.) odbywać się będą prezentacje dotyczące otwartych repozytoriów, publikowania zgodnie z open Access, otwartych danych badawczych. Uczestnicy będą także mogli wziąć udział w warsztatach.

Nadesłała: K. Błaszkowska