Podaj termin:   
       
       Słownik zawiera blisko 400 terminów i zwrotów związanych z szeroko rozumianym udostępnianiem i wypożyczaniem materiałów bibliotecznych. Ponadto został wzbogacony o około 300 wyrażeń z zakresu nowoczesnych technologii i zjawisk związanych ze współczesnym procesem komunikacji.

Prace nad przygotowaniem słownika sfinansowano ze środków MNiSW przyznawanych w ramach programu DUN. Nazwa zadania: Upowszechnianie i promocja nauki w środowisku bibliotekarzy naukowych i specjalistów informacji naukowej, Nr 687/P- DUN/2012.

Słownik opracowały: Michalina Byra i Milena Śliwińska