Publikujcie swoje prace w repozytorium E-LIS

E-LIS jest największym międzynarodowym otwartym repozytorium cyfrowym z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, założonym w 2003 r. i prowadzonym przez zespół redaktorów wolontariuszy z 33 krajów. Wszystkie prace w E-LIS pozostają własnością autorów, którzy zachowują swoje prawa autorskie zaświadczając, że dokument przesyłany do archiwum nie jest związany inną umową i może być publikowany w internecie. 

Zawartość E-LIS jest „widoczna” dla każdego serwisu czy wyszukiwarki (np. Google Scholar) w ramach Open Archive Initiative (OAI). Zachęcamy polskich bibliotekarzy, bibliotekoznawców, specjalistów informacji i dziedzin pokrewnych do powiększania kolekcji E-LIS i deponowania pełnych tekstów swoich prac, w tym: artykułów, prezentacji, raportów, dysertacji, referatów z konferencji, preprintów.

W imieniu polskiej redakcji E-LIS, Lidia Derfert-Wolf, lidka@utp.edu.pl