Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody, Wrocław 10 - 11 października 2003


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Tomasz Kruszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Biblioterapia wobec problemów ludzi dotkniętych niepłodnością
Abstrakt

Problematyka wsparcia osób borykających się z problemem niepłodności jest w Polsce pomijana, zwłaszcza w odniesieniu do aspektów medycznych. Jednak i pomoc psychologiczna dociera tylko do drobnej grupy odbiorców, którzy ograniczoną ofertę uzyskać mogą dzięki nielicznym stowarzyszeniom, działającym na terenie kraju.

Wzorce zagraniczne pokazują, że udział par z problemem niepłodności w grupach terapeutycznych przynosi duże efekty. Rozpoznawanie, nazywanie własnych emocji i ich ogromny wpływ na osobowość oraz zachowania stają się głównymi elementami oddziaływania terapeutycznego. Wydatną rolę w tym procesie spełnia analiza treści literackich. Dotyczy to zarówno autorów publikowanych, jak też własnych prób pisarskich. Biblioterapia stanowi więc fundament pracy grupowej podczas sesji terapeutycznych, a także indywidualnej - w ramach pracy nad emocjami podczas codziennych zajęć.

Zadaniem referatu jest wywołanie dyskusji, dotyczącej możliwości zainicjowania i stosowania biblioterapii w rodzinach z problemem niepłodności w Polsce.

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2004 EBIB

Biblioterapia wobec problemów ludzi dotkniętych niepłodnością : abstrakt / Tomasz Kruszewski // W:Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody  : Wrocław 10 - 11 października 2003. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2004. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 8). -
Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/wroclaw/kruszewski.php . - Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody - ISBN 83-915689-7-0