Indeks tytułów referatów


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z


B
Biblioteka w przestrzeni publicznej i samorządowej - Jadwiga Kołodziejska

Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym Europy Środkowo-Wschodniej, albo Kant i Einstein on-line - Helena Dryzek


C
Czy studia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa zaznajamiają studentów z problematyką współpracy bibliotek? - Wanda Pindlowa


D
Dotychczasowe doświadczenia oraz oczekiwania użytkownika w zakresie usług świadczonych przez biblioteki naukowe - Andrzej Biń


F
Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES - ponad 10 lat istnienia (komunikat) - ks. Krzysztof Gonet


G
Głos w dyskusji na temat obsługi użytkowników - Halina Ganińska


K
Kierunki rozwoju usług informacyjnych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej we współpracy z innymi bibliotekami - Grzegorz Płoszajski

Koncepcja zmiany kwalifikacji: „czytelnik – klient biblioteki” w aspekcie zmieniających się standardów zachowań użytkownika biblioteki akademickiej XXI wieku - Agnieszka Smoderek, Jacek Trojanowski

Konsorcja a polityka gromadzenia czasopism w bibliotekach - Jolanta Stępniak


M
Międzynarodowa współpraca bibliotek w warunkach utrwalonej nierówności - Henryk Hollender

Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych - Ewa Busse-Turczyńska, Renata Birska


N
Nowa formuła współpracy bibliotek naukowych w ramach krakowskiego zespołu bibliotecznego (komunikat) - Ewa Dobrzyńska-Lankosz

Nowe trudności i nowe wyzwania dla bibliotek - Jacek Przygodzki


P
Program Błękitnej Tarczy - nowa inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa zbiorów i użytkowników bibliotek naukowych - Krzysztof Sałaciński

Projekt współpracy bibliotek w ramach Sieci Kultury Fizycznej i Sportu - Andrzej Sokalski

Promocja informacji europejskiej w działalności biblioteki - Marianna Borawska


R
Rola, perspektywy i rozwój polskiej biblioteki wirtualnej - Marek Niezgódka


W
Warszawskie Porozumienie Bibliotek Polskiej Akademii Nauk - Dorota Czarnocka-Ciedura, Dorota Gazicka

Współpraca akademickich bibliotek medycznych w Polsce - Aniela Piotrowicz, Ewa Grządzielewska, Barbara Torlińska

Współpraca biblioteczna jako jeden z elementów działalności Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej - Małgorzata Wach

Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BAZTECH - Lidia Derfert-Wolf

Współpraca bibliotek instytutowych UJ w zakresie obsługi studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem studentów pierwszego roku) - Maria Pawłowska

Współpraca bibliotek łódzkich w zakresie opracowania zbiorów w systemie HORIZON - Mirosława Lont

Współpraca bibliotek na Politechnice Wrocławskiej - Krystyna Szylhabel, Anna Uniejewska, Ewa Zysek

Współpraca bibliotek naukowych miasta Poznania - doświadczenia i projekty - Artur Jazdon

Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników - Lidia Liberska, Mirosława Różycka

Współpraca bibliotek: więcej korzyści dla "własnych" czy "obcych" użytkowników? - Maria Śliwińska

Współpraca Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej z innymi bibliotekami naukowymi w zakresie obsługi użytkowników - Halina Bałuka

Współpraca krajowa i międzynarodowa Centralnej Biblioteki Rolniczej w tworzeniu informacji rolniczej - Krystyna Kocznorowska, Irena Walczak-Koperska

Współpraca ośrodków informacji bibliotek i innych instytucji w regionie w zakresie obsługi użytkowników - próba oceny potrzeb na przykładzie Krakowa (komunikat) - Marzena Marcinek

Wypożyczenia międzybiblioteczne jako forma współpracy bibliotek naukowych - na przykładzie Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej - Maria Rekowska