Program konferencji
Poniedziałek 23.09.2002 r

I. Sesja przedpołudniowa - godz. 10.00 - 13.00

  • 10.00 - 10.30   Rozpoczęcie Konferencji
  • Przywitanie gości - Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Elżbieta Dudzińska
  • Otwarcie Konferencji przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Stanisława Mańkowskiego

Przewodniczący sesji: prof. Andrzej Makowski


II. Sesja popołudniowa - godz. 14.00 - 19.00

Przewodniczący sesji: prof. Andrzej Biń

Wtorek 24.09.2002 r

Konferencja w połączeniu ze Zjazdem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych


I. Sesja przedpołudniowa - godz. 10.00 - 15.00