Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Nowoczesna Biblioteka Akademicka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Biblioteka Główna, Olsztyn 20-21 maja 2004

 

- Spis treści

 
   
 

Lista uczestników

       1.Achremczyk Stanisław  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       2.Adaszyńska Ewa  Uniwersytet Zielonogórski
       3.Albowicz Danuta  Uniwersytet w Białymstoku
       4.Bieniasz Ewa  Uniwersytet Rzeszowski
       5.Birska Renata   Akademia Medyczna w Lublinie
       6.Błaszczak Urszula  Politechnika Poznańska
       7.Brzezińska-Stec Halina  Uniwersytet w Białymstoku
       8.Busse-Turczyńska Ewa   Akademia Medyczna w Lublinie
       9.Chelt Barbara  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
       10.Chwalczyk Franciszek  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       11.Ciosek Grażyna  Akademia Podlaska w Siedlcach
       12.Czerepińska Teresa  Akademia Podlaska w Siedlcach
       13.Dąbrowska-Charytoniuk Danuta  Akademia Medyczna w Białymstoku
       14.Dobrzyńska-Lankosz Ewa  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
       15.Dulinicz Grażyna  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
       16.Dziołak Marzena   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej
       17.Francuz Małgorzata  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
       18.Giwer Olga  Politechnika Warszawska
       19.Gorczewska Małgorzata  Akademia Medyczna w Gdańsku
       20.Górecka Teresa  firma EBSCO
       21.Grygorowicz Anna  Akademia Medyczna w Gdańsku
       22.Grządzielewska Ewa  Akademia Medyczna w Poznaniu
       23.Jazdon Artur  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
       24.Jurek Wanda  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
       25.Kęsik Marta  Akademia Rolnicza w Lublinie
       26.Kobierska-Maciuszko Ewa   Uniwersytet Warszawski
       27.Kołodzińska Ewa  Politechnika Poznańska
       28.Konieczna Danuta  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
       29.Konstańczak Grażyna  Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
       30.Kowalewska Urszula  Uniwersytet Łódzki
       31.Krzemińska Elżbieta  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
       32.Kubiak Barbara  Politechnika Białostocka
       33.Lubaś Jadwiga  Akademia Rolnicza w Lublinie
       34.Łagodzińska-Małyszko Teresa  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       35.Łukaszewicz Bohdan  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       36.Maciejewska-Kwapisz Maria  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
       37.Maklakiewicz Barbara  Akademia Bydgoska
       38.Maniecka-Dziubecka Radosława   firma Aleph Polska
       39.Matuszewski Szymon  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       40.Mielniczuk Renata  Politechnika Rzeszowska
       41.Modzelewska Krystyna  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
       42.Műldner-Kurpeta Mirosława  Akademia Medyczna w Warszawie
       43.Nowak Alina  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
       44.Pawełka Elżbieta  Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
       45.Piotrowicz Aniela  Akademia Medyczna w Poznaniu
       46.Prager Renata  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
       47.Rafalska Magdalena  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
       48.Sawicka Urszula  Uniwersytet Gdański
       49.Sebastyański Włodzimierz  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       50.Sell Maria  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
       51.Sikorski Norbert  Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
       52.Sławińska Renata  Akademia Medyczna we Wrocławiu
       53.Skład Marcin   Uniwersytet Warszawski
       54.Sokalski Andrzej  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
       55.Staniak Piotr  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
       56.Stasiak Małgorzata  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
       57.Szadkowska Janina  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
       58.Szczechura Kordula  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
       59.Szczygieł Hanna  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
       60.Szmidt Izabela  Politechnika Łódzka
       61.Szyda Mariola  Politechnika Częstochowska
       62.Świgoń Marzena  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
       63.Trzcianowska-Grzywacz Teresa  Akademia Medyczna we Wrocławiu
       64.Wajrak Anna  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
       65.Wilkin Maria  Uniwersytet Warszawski
       66.Wodecki Andrzej  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
       67.Wojnarowicz Stanisława  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
       68.Wróblewski Piotr  Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
       69.Zioło Krzysztof  Politechnika Śląska w Gliwicach
       70.Zybert Barbara  Uniwersytet Warszawski
       71.Żmigrodzka Barbara  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
   


- Spis treści

(c) 2004 EBIB
(c) 2000-2004 Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Lista uczestników / // W:Nowoczesna Biblioteka Akademicka : Olsztyn 20-21 maja 2004. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2004. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 9). -
Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/nba/lista.php . - Nowoczesna Biblioteka Akademicka - ISBN 83-915689-8-9