II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych
Wrocław, 18-19 czerwca 2009

Poprzedni - Spis treści - Następny
            

Beata Molendowska
Forum Polonia, Dublin

ppt Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym
Issues and Challenges for Librarians in a Multicultural Society

prezentacja

            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2009 EBIB

            ppt Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym / Beata Molendowska // W: II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław, 18-19 czerwca 2009. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2009. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 20). - ISBN 83-921757-6-X. -Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat20/molendowska.php