II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych
Wrocław, 18-19 czerwca 2009

- Spis treści - Następny
            

John Michalski
Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, USA

ppt Biblioteka Kongresu w odpowiedzi na wyzwania 21 wieku
Reorganization: Library of Congress Responds to 21 Century Challenges

prezentacja

            

- Spis treści - Następny

(C) 2009 EBIB

            ppt Biblioteka Kongresu w odpowiedzi na wyzwania 21 wieku / John Michalski // W: II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław, 18-19 czerwca 2009. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2009. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 20). - ISBN 83-921757-6-X. -Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat20/michalski.php