II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych
Wrocław, 18-19 czerwca 2009

Poprzedni - Spis treści - Następny
            

Magdalena Iwańska
Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

ppt Bibliograficzne bazy biblioteczne służące rejestracji dorobku naukowego pracowników uczelni wrocławskich. Próba oceny
Bibliographic databases dedicated to recording scientific publications of the Wroclaw staff universities. A case study-estimation

prezentacja

            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2009 EBIB

            ppt Bibliograficzne bazy biblioteczne służące rejestracji dorobku naukowego pracowników uczelni wrocławskich. Próba oceny / Magdalena Iwańska // W: II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław, 18-19 czerwca 2009. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2009. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 20). - ISBN 83-921757-6-X. -Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat20/iwanska.php