Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy
Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech
Bydgoszcz, 27-29 maja 2009

Poprzedni - Spis treści - Następny
            

Alek Tarkowski, Jakub Szprot
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

System YADDA - oprogramowanie dla repozytoriów cyfrowych

Abstrakt

W wystąpieniu zostanie przedstawione oprogramowanie do tworzenia repozytoriów cyfrowych YADDA: jego konstrukcja, możliwości oraz zastosowania. System YADDA umożliwia tworzenie zintegrowanej platformy obsługi baz bibliograficznych i pełnotekstowych, także w modelu rozproszonym. Zostaną zaprezentowane cechy wyróżniające system YADDA od innego oprogramowania tego typu; poszczególne elementy modułowej architektury systemu, wraz z wdrożonymi implementacjami poszczególnych usług modułowych; oraz plany dalszego rozwoju platformy YADDA.

pdf prezentacja
            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2009 EBIB

            System YADDA - oprogramowanie dla repozytoriów cyfrowych / Alek Tarkowski,, Jakub Szprot // W: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2006. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2009. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 19). - ISBN: 83-921757-5-1. -Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/tarkowski_szprot.php