IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach
Open Access
Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku

Poprzedni - Spis treści - Następny

            

Marek Niezgódka
ICM Warszawa

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access

The DIR Project: An Example of a Practical Implementation of the Open Access Idea

Abstrakt

Projekt DIR (Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy) to repozytorium umożliwiające gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów naukowych poprzez Internet. Ważną częścią projektu jest udostępnienie treści w modelu Open Access - w jego ramach pozyskiwane są czasopisma naukowe, które będą dostępne na otwartych zasadach. W referacie zostaną zaprezentowane założenia projektu, wykorzystywana platforma informatyczna oraz dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją projektu.

Abstract

The DIR (Domain of Internet Repositories of Knowledge) project is a repository that collects, stores and provides Internet access to research publications. Making available the content of scientific journals on an open access basis is an important part of the project. The paper presents the project assumptions, the information technology platform being used, as well as the experiences gathered so far during the implementation of the project.


Prezentacja w języku polskim w formacie PDF

            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2007 EBIB

            Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access / Marek Niezgódka // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2007. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). - ISBN 83-921757-6-X. -Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/niezgodka.php