IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach
Open Access
Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku

Poprzedni - Spis treści - Następny

            

Lars Bjornshauge
Lund University Libraries, Szwecja

DOAJ – czasopisma otwarte

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Abstrakt

Autor omawia serwis Directory of Open Access Journals (DOAJ, www.doaj.org), kładąc szczególny nacisk na jego wykorzystanie zarówno przez biblioteki w procesie wprowadzania czasopism otwartych do swoich usług, jak i przez samych użytkowników do wyszukiwania artykułów w czasopismach otwartych oraz przez autorów poszukujących możliwości publikowania swoich prac. Autor przedstawia także usługę Journal Info (jinfo.lub.lu.se), najnowszy serwis Uniwersytetu Lund, równocześnie kierując konkretne rady do autorów, którzy chcą publikować swoje prace naukowe w czasopismach otwartych.

Abstract

The paper will inform about the Directory of Open Access Journals, DOAJ (www.doaj.org) with emphasis on how DOAJ can be used by libraries for integration of the OA-journals in their services, by end-users to search for OA-articles and by authors (researchers) to find channels for publishing in Open Access. The presentation will as well include information about Journal Info (jinfo.lub.lu.se), the latest service from Lund University giving advice for authors who wants to publish their research in Open Access.


Prezentacja w języku polskim w programie MS PowerPoint

Prezentacja w języku angielskim w programie MS PowerPoint

            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2007 EBIB

            DOAJ – czasopisma otwarte / Lars Bjornshauge // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2007. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). - ISBN 83-921757-6-X. -Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/lars.php