IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach
Open Access
Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku

Poprzedni - Spis treści - Następny

            

Piotr Gołkiewicz
Wydawnictwo Elsevier

Jak najlepiej zaspokoić potrzeby naukowców - punkt widzenia wydawnictwa Elsevier na nowe modele udostępniania publikacji


Prezentacja w języku angielskim w programie MS PowerPoint

            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2007 EBIB

            Jak najlepiej zaspokoić potrzeby naukowców - punkt widzenia wydawnictwa Elsevier na nowe modele udostępniania publikacji / Piotr Gołkiewicz // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2007. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). - ISBN 83-921757-6-X. -Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/golkiewicz.php