IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach
Open Access
Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku

Poprzedni - Spis treści - Następny

            

Cengiz Aydin
Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji

Działania na rzecz OA w Turcji

Open Access Activities in Turkey

Abstrakt

Koncepcja Open Access polegająca na umożliwieniu korzystania z wolnego dostępu do informacji naukowych bez potrzeby uwierzytelnienia i za darmo jest obecnie coraz częściej dyskutowana na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej w Turcji. Wiele wiodących uniwersytetów, instytucji czy stowarzyszeń już posiada bądź wprowadza ogólnodostępne archiwa starając się jednocześnie zwiększyć świadomość środowisk oraz uwrażliwić je na zagadnienie OA podejmując działania w tym kierunku (tworzenie struktur). Ta prezentacja daje przegląd tych działań i inicjatyw podejmowanych w Turcji.

Abstract

The Concept of Open Access, which is based on accessing scientific information without authentication or payment has been increasingly discussed in both theoretical and practical areas in Turkey recently. Many leading universities, institutions and associations have been forming open access archives and simultaneously taking up initiatives to improve open access awareness in the community by creating structures and arranging activities. This presentation gives an overview on open access activities and initiatives undertaken in Turkey.


Prezentacja w języku polskim w programie MS PowerPoint

Prezentacja w języku angielskim w programie MS PowerPoint

            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2007 EBIB

            Działania na rzecz OA w Turcji / Cengiz Aydin // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2007. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18). - ISBN 83-921757-6-X. -Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/cengiz.php