Paweł Wiśniewski, Program Ikonk@

III konferencja - Internet w bibliotekach. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt

Poprzedni - Spis treści - Następny

            

Paweł Wiśniewski
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Społęczeństwa Informacyjnego

Program Ikonk@(opracowano na podstawie prezentacji)      

Program Ikonk@ polega na uruchamianiu punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu (tzw. PIAP – Public Internet Access Point) w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwaLiczba punktów

małopolskie218
łódzkie165
opolskie85
lubelskie208
kujawsko-pomorskie172
pomorskie147
warmińsko-mazurskie139
zachodniopomorskie90
lubuskie62
świętokrzyskie70
podkarpackie155
mazowieckie320
wielkopolskie240
dolnośląskie197
śląskie196

Ilość hotspotów 2005

Liczba hotspotów

Czy Ikonk@ powinna być kontynuowana?

TAK:

  • nastąpiła wyraźna poprawa infrastruktury teleinformatycznej w gminach, które nie mogły dotąd uczestniczyć (art. 100 PT)
  • liczne prośby z terenu o uruchomienie nowych punktów / uzupełnienie sprzętu w punktach istniejących – lęk przed „porzuceniem IKONKi”
  • inicjatywy lokalne („Moja Ikonk@”)
  • rosnące zaangażowanie samorządów wojewódzkich – inicjatywa BiBWeb (e-kurs learningowy)

NIE:

  • trzeci masowy etap IKONKI kończy akcję w obecnym kształcie w sposób niejako naturalny – niezbędna nowa formuła
  • zakup centralny pozwala na zbicie ceny, ale jest trudny w realizacji
  • głosy, że akcja powinna być kontynuowana w formie wspierania finansowego przewidzianego art. 12 ustawy o informatyzacji
               

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2006 EBIB

    Program Ikonk@ / Paweł Wiśniewski // W:III konferencja: Internet w bibliotekach. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt. Wrocław,   12-14 grudnia 2005 roku. - [Wrocław] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2006. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 12). - ISBN 83-921757-3-5. - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?o