Problemy funkcjonowania bibliotek uniwersyteckich na przełomie wieków, Olsztyn - Lidzbark Warmiński, 28-29 maja 2001 roku
     Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Artykuł 5


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   

Sprawozdanie z konferencji

Kliknij żeby powiększyć

W dniach 28-29 maja 2001 roku odbyła się, z inicjatywy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, konferencja naukowa połączona ze spotkaniem dyrektorów 14 bibliotek uniwersyteckich z całego kraju. Konferencja miała na celu przedstawienie i omówienie najważniejszych problemów bibliotek naukowych charakteryzujących się uniwersalnym zakresem zbiorów i usług. Problemy związane są przede wszystkim z ograniczeniami finansowymi w szkołach wyższych, wzrostem liczby studiujących,potrzebami w zakresie sprzętu i dostępu do nowoczesnych źródeł informacji. Ważne zatem było wspólne ustosunkowanie się do omawianych zagadnień oraz wypracowanie zasad współpracy w celu poprawy funkcjonowania bibliotek oraz podniesienia jakości usług oferowanych użytkownikom.

Kliknij żeby powiększyć

W programie konferencji znalazły się wystąpienia dyrektorów bibliotek wyższych uczelni. Stefan Czaja - dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - przedstawił referat "Wizja polskich bibliotek naukowych na progu XXI wieku", nawiązujący do problematyki bibliotecznej poruszanej na ostatnim Kongresie Kultury Polskiej. Artur Jazdon - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu - mówił o "Problemach finansowania bibliotek uniwersyteckich". Urszula Sawicka - dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego - przedstawiła referat na temat "Przełamywania schematów w zakresie gromadzenia zbiorów". Dr Henryk Hollender - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - omówił "Aktualny stan prac nad katalogiem centralnym NUKat".

Elżbieta Dudzińska - dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - wystąpiła z referatem na temat "Współpracy bibliotek w zakresie dostępu do czasopism elektronicznych i baz danych". W programie konferencji znalazło się również wystąpienie Danuty Koniecznej, dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego - dotyczące wybranych problemów działalności Biblioteki Głównej UWM w Olsztynie - najmłodszej biblioteki uniwersyteckiej w kraju.

W dyskusji i w czasie nieformalnych spotkań omówiono zagadnienia dotyczące aktualnej działalności bibliotek, m.in.: sprawy regulaminów bibliotecznych, zasady udostępniania zbiorów, finansowanie usług bibliotecznych, czasu pracy bibliotekarzy, struktury organizacyjnej bibliotek, obowiązujacych aktów prawnych, gromadzenia czasopism dewizowych, działalność konsorcjów bibliotek związanych z dostępem do czasopism elektronicznych, współpracy bibliotek w zakresie różnorodnych działań bibliotecznych. W konferencji uczestniczyła również przedstawicielka Departamentu Szkół Wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej - Maria Sell oraz przewodnicząca Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych - Elżbieta Dudzińska.

Kliknij żeby powiększyć

Z okazji obchodzonego w naszym regionie Roku Ignacego Krasickiego, w drugim dniu spotkania, uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Lidzbarka Warmińskiego, zwiedzając po drodze letni pałac biskupów warmińskich w Smolajnach.

Kliknij żeby powiększyć

W Lidzbarku miłe przyjęcie zgotowały władze powiatu. W kaplicy zamku lidzbarskiego prorektor ds. studiów doktoranckich, prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, wygłosił referat, pt. "Ignacy Krasicki - nie tylko poeta". Uczestnicy spotkania mieli również okazję zwiedzić zamek, wysłuchać koncertu oraz zapoznać się z okolicznościową wystawą: "Ignacy Krasicki - ostatni z wielkich mieszkańców zamku lidzbarskiego", na której prezentowany był również oryginalny egzemplarz "Monitora" ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Notatka na temat konferencji, z omówieniem programu i dyskusji, ukaże się w "Wiadomościach Uniwersyteckich UWM" nr 8 (29) z 2001 roku.

Danuta Konieczna

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001 EBIB